ติดต่อสหกรณ์

ที่อยู่. : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด 395/5 หมู่ 1 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงไทย สาขาบึงกาฬ เลขที่ 447-0-44196-1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994001035342

Line ID : 0934417173 (ค้น หมายเลขโทรศัพท์)

โทรศัพท์ : 042-492-218, 093-441-7173, 093-441-7180

โทรสาร : 042-492-224

แผนที่ตั้งสำนักงาน