ความเป็นมา

ความเป็นมา

logo
ความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัย์ครูบึงกาฬ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ ได้รับการอนุมัติให้แยกออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2 พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2

จดทะเบียน
วันพุธ ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558  สมาชิกแรกตั้ง จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งยังไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ใดๆ และไม่มีภาระหนี้สินต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2558

ที่ตั้งสำนักงาน
อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ (ห้องรับรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ)
เลขที่ 511 หมู่ที่ 7 ถนนชาญสินธุ์
ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
38000