คณะกรรมการสอบกิจการ

คณะกรรมการสอบกิจการนายวิพนธ์ จิตรจักร


นายเดชา ลุนาวงค์


นายกิจปกรณ์ คำเดช 


นายสมจิต อามาตย์มนตรี


นายพิทักษ์ ห้วยจันทร์